• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

 ETR Tekst łatwy do czytania2 

 

Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego jest usytuowany w Warszawie przy zbiegu ulic Kawęczyńskiej i Objazdowej w dzielnicy Praga-Północ.

1. Najbliższe przystanki tramwajowe: Pętla przy Bazylice NSJ : 13, 7,

2.Najbliższe przystanki autobusowe: 156 (Młyn Michla ul. Kijowska)

3.Najbliższy Dworzec kolejowy: PKP Warszawa Wschodnia - SKM, Koleje Mazowieckie .

4.Placówka nie posiada parkingu. Po drugiej stronie ul. Objazdowej znajduje się parking.

5.Dostęp do budynku szkoły zapewniony jest od strony ulicy Objazdowej 3, jest to główne wejście.

Do wejścia prowadzi pochylnia wyposażona w poręcze. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Przy wejściu głównym znajduje się stanowisko portiera. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń przekazywana jest głosowo przez dyżurującego pracownika. Interesanci, którzy wchodzą do budynku szkoły wpisują się do księgi wejść.

6. Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego w „punkcie informacyjnym” oraz w wersji on-line.

7.Budynek jest trzykondygnacyjny, bez windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp wyłącznie do pomieszczeń znajdujących się na parterze.

8.W budynku zapewniono wolne od barier wyłącznie poziome przestrzenie komunikacyjne. Korytarze mają szerokość powyżej 150 cm -co umożliwia swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach.

9.W budynku nie zapewniono toalet dla osób poruszających się na wózkach.

10.W budynku szkoły zapewnia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

facebook2

youtube2