• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Deklaracja dostępności

Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 •  niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ernest Chmielewski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619 45 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Adres: ul.Objazdowa 3, 03-771 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619 45 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego  zlokalizowany jest w Warszawie przy zbiegu ulic Kawęczyńskiej
i Objazdowej w dzielnicy Praga-Północ.

 

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Pętla przy Bazylice NSJ :  13, 7,

 

Najbliższe przystanki autobusowe:  156 (Młyn Michla ul. Kijowska)
Najbliższy Dworzec kolejowy: PKP Warszawa Wschodnia - SKM, Koleje Mazowieckie

 

W związku  z tym, że informacje na temat rozkładów jazdy transportu publicznego mogą ulec zmianie  zaleca się śledzenie  strony internetowej  https://www.wtp.waw.pl/.

 

Placówka nie posiada parkingu. Po drugiej stronie ul. Objazdowej znajduje się parking.

 

Wejście do budynku:

 

Dostęp do budynku szkoły zapewniony jest od strony ulicy Objazdowej 3, jest to główne wejście.

Do wejścia prowadzi pochylnia  wyposażona w poręcze. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Przy wejściu głównym znajduje się stanowisko  portiera. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń przekazywana jest  głosowo przez dyżurującego pracownika. Interesanci, którzy wchodzą do budynku szkoły wpisują się do księgi wejść.

Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego w „punkcie informacyjnym” oraz w wersji on-line.

 

Budynek:

 

Budynek jest trzykondygnacyjny, bez windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp wyłącznie do pomieszczeń znajdujących się na parterze.

W budynku zapewniono wolne od barier wyłącznie poziome przestrzenie komunikacyjne.  Korytarze mają szerokość powyżej  150 cm -  co umożliwia swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie zapewniono toalet dla osób poruszających się na wózkach.  

W budynku szkoły zapewnia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

facebook2

youtube2