• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

na temat egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021

UWAGA! Dotyczy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminów zawodowych (części praktycznej lub pisemnej) w sesji zimowej ( styczeń-luty 2021) mogą zdawać egzamin poprawkowy w sesji letniej (czerwiec-lipiec 2021).
Warunkiem jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu do 06.04.2021r.
Termin ten jest ostateczny, ustalony przez OKE.

Poniżej zamieszczone są formularze deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych. Deklaracje należy wypełnić w dwóch egzemplarzach (na jednym z nich otrzymacie potwierdzenia złożenia), podpisać i złożyć  w sekretariacie uczniowskim w nieprzekraczalnym  terminie  do 14.02.2021 r.

Na każdą kwalifikację wypełniamy oddzielną deklarację.

Deklarację  z załącznika 1 (PP2017) wypełniają uczniowie, którzy zdają egzamin z tzw. kwalifikacji dwuliterowych (np. MG18, MG43,EE05)

Deklaracje z załącznika 2 (PP2012) wypełniają uczniowie (absolwenci), którzy zdają egzaminy z kwalifikacji jednoliterowych (np. E-07 , M12)

Wszystkich dodatkowych informacji można dowiedzieć się w sekretariacie uczniowskim.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook