• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Komunikat dyrektora CKE z20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku

Na podstawie:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie(Dz.U. z 2019 r. poz. 1707), zwanym dalej „rozporządzeniem z 2019 r.”
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1717)
 • § 17 ust. 9 w zw. z § 39 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, ze zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem o drukach”

2_2021_pp2017_epkwz_harmon_1.pdf

oke_waw_3475Wytyczne_Sprawdzanie_i_ocenianie_prac_GIS.pdf.pdf

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook