Informacja dla uczniów z zagranicy aplikujących do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

  1. Dokumenty potrzebne do przyjęcia obcokrajowca:
  • świadectwo ukończenia szkoły lub klasy w państwie, z którego pochodzi kandydat ( przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego) ;
  • ewentualne wyniki z egzaminów końcowych w rodzimym państwie ( przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego);
  • ksero paszportu;
  • karta pobytu w Polsce (o ile została już wydana);
  • podanie o przyjęcie, z określeniem typu szkoły.
  1. Od kandydata wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
  2. Przed przyjęciem do szkoły odbędzie się rozmowa dyrektora/wicedyrektora z kandydatem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami

W przypadku ucznia aplikującego do klas pierwszych, decyzja o przyjęciu może być podjęta dopiero w ostatnim tygodniu sierpnia.