Rekrutacja do XX LO im. Bolesława Chrobrego

LICEUM  – KLASA SPORTOWA

ROZSZERZENIA: biologia, język angielski

JĘZYKI OBCE: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski.

DODATKOWE GODZINY: 7 godzin specjalistycznych treningów piłkarskich,

PRÓG PUNKTOWY – 80 pkt.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

język  polski, matematyka, język angielski, biologia.

Klasa dla młodzieży o pasjach sportowych. Wyjątkowość tej klasy polega na indywidualnym podejściu do ucznia oraz reprezentowanej przez niego dyscypliny sportowej. Naszym priorytetem jest przygotowanie trenującej młodzieży do egzaminu maturalnego, uwzględniając, że często sport bywa dla niej najważniejszy. Klasa sportowa pozwala na połączenie procesu dydaktycznego i rozwoju sportowego.  Podstawowym celem klasy sportowej jest poza wykształceniem, wyszkolenie zawodnika do klasy mistrzowskiej, wypromowanie młodego piłkarza, który poradzi sobie na arenie Polski i nie tylko. Stworzenie silnej klasy z dobrymi piłkarzami i piłkarkami  pozwoli na lepszy rozwój oraz zapewni równą rywalizację podczas zawodów, rozgrywek czy sparingów z różnymi drużynami. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w budynku szkoły przy ul. Objazdowej 3 oraz przy ul. Kawęczyńskiej 44 na obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenerzy i kadra pedagogiczna to ludzie z pasją i ogromnym doświadczeniem pedagogicznym. Będą Was wspierać w osiąganiu wyznaczonych celów zarówno edukacyjnych jak i sportowych. Dodatkowo uczeń  tej klasy ma zapewniony każdego dnia darmowy ciepły posiłek w szkole.

Informacja dodatkowa: uczniowie klasy sportowej mają możliwość udziału w Licealiadzie
na poziomie dzielnicowym, w różnych dyscyplinach sportu oraz udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

 

Po ukończeniu klasy o tym profilu będziesz mógł studiować : wychowanie fizyczne, fizjoterapię, sport, turystykę i rekreację a także wiele innych kierunków niezwiązanych
ze sportem.

 

Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się w oparciu o test sprawnościowy z zakresu piłki nożnej, zgodny z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Terminy testów sprawnościowych:

I termin: 10 czerwca, godz.14:00

II termin: 7 lipca, godz.10:00

Termin uzupełniający: 9 sierpnia, godz.10:00

 

LICEUM – KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: informatyka, język angielski

JĘZYKI OBCE:: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski.

DODATKOWE GODZINY: ukierunkowane są na tworzenie gier komputerowych

z elementami programowania.

PRÓG PUNKTOWY – 100 pkt.

Podczas rekrutacji  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

Język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Klasa o profilu ogólnym, z elementami programowania, jest adresowana do uczniów
o szczególnych zainteresowaniach programistycznych. Do dyspozycji naszych uczniów mamy nowocześnie wyposażone pracownie informatyczne i przedmiotowe. Dodatkowym elementem  w tej klasie jest propozycja nauczania ogólnego z elementami programowania skierowana do uczniów, zainteresowanych algorytmiką, programowaniem, rozwijaniem kompetencji  kluczowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. To najlepsze rozwiązanie dla uczniów, którzy są zainteresowani dynamicznie rozwijającym się światem technologii informatycznych.  Propozycja ta skierowana jest do  absolwentów szkoły podstawowej, którzy nie myślą schematami, chcą rozwijać swoją pasję oraz zainteresowania informatyczne. Docelowo uczniowie tej klasy powinni  nauczyć się projektowania gier komputerowych. To pozwoli im na  doskonalenie umiejętności i zdolności matematycznych, analitycznych oraz nabywania kompetencji twórczego myślenia.

Po ukończeniu klasy o tym profilu absolwenci będą  przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych. Będą mogli wybierać różne ciekawe  kierunki studiów jak np. informatyka, programowanie, architektura, geodezja, logistyka, marketing, zarządzanie oraz wiele innych.

 

LICEUM – KLASA OGÓLNA MEDIALNA Z WARSZTATAMI FILMOWYMI I DZIENNIKARSKIMI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język polski, język angielski

JĘZYKI OBCE: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski.

DODATKOWE GODZINY TO: grafika komputerowa , warsztaty dziennikarskie i filmowe.

PRÓG PUNKTOWY – 80 pkt.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

język polski, język angielski, matematyka, historia

Jeśli łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty, spostrzegawczy, potrafisz jasno       i wyraźnie formułować swoje poglądy, to jest to, klasa dla Ciebie. Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania dziennikarskie, aktorskie poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, olimpiadach, konkursach teatralnych. Będą tworzyć felietony i reportaże filmowe.W klasie tej nabędziesz umiejętności redagowania tekstów, poznasz tajniki zawodu dziennikarza i filmowca. Poznasz też różne aspekty pracy dziennikarza telewizyjnego, wykształcisz umiejętność pozyskiwania informacji z wielu  dziedzin, zdobędziesz doświadczenie pracy z kamerą i innym sprzętem telewizyjnym. Oferujemy warsztaty filmowe ( stacjonarne i wyjazdowe), warsztaty dziennikarskie (stacjonarne i wyjazdowe) z udziałem znanych polskich dziennikarzy. Oferujemy również spotkania z ludźmi kultury i udział w wydarzeniach kulturalnych. Będzie możliwość realizacji projektów                edukacyjno-artystycznych, zajęć z wykorzystaniem elementów grafiki komputerowej oraz programów i aplikacji potrzebnych do realizacji projektów medialnych (programów do edycji zdjęć, dźwięku, wideo).

Po ukończeniu klasy o tym profilu będziesz mógł studiować m.in. dziennikarstwo, organizację produkcji telewizyjnej i filmowej, realizację telewizyjną, zarządzanie mediami, reżyserię filmową, krytykę artystyczną, edytorstwo i redakcję tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklamę i komunikację kreatywną, architekturę informacji, filologię, filozofię, kierunki humanistyczne, pedagogiczne.