Rekrutacja do Technikum Mechanicznego nr 5

TECHNIK AUTOMATYK 70 pkt

CYFROWY SYMBOL ZAWODU: 731107

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

  • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
  • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

ROZSZERZENIA:  informatyka.

JĘZYKI OBCE: język angielski,  do wyboru: język niemiecki, język rosyjski.

Podczas rekrutacji  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

OPIS ZAWODU: Technik automatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości.. Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowani, za pomocą których MASZYNY wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Technik automatyk zdecydowanie należy do przyszłościowych zawodów. Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności: szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębianie swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników automatyków jest związane
z nowymi inwestycjami wielu firm z różnych branż, w których powstają zautomatyzowane linie produkcyjne. Dodatkowo oferujemy realizację praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+ oraz POWER w Grecji i Włoszech.

TECHNIK ENERGETYK 70 pkt

CYFROWY SYMBOL ZAWODU:  311307

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

  • ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
  • ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

ROZSZERZENIA: język angielski

JĘZYKI OBCE: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski.

Podczas rekrutacji  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

OPIS ZAWODU: Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji
i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej. Praca ma charakter zespołowy. Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej. Klasa w tym zawodzie objęta jest patronatem przez firmę PGNiG Termika, gdzie uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Również mogą ubiegać się  o stypendia zawodowe w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”. Warto wiedzieć, że branża energetyki jest jedną z najlepiej opłacanych w Polsce i na świecie. Dodatkowo oferujemy realizację praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+     oraz POWER w Grecji i Włoszech

TECHNIK INFORMATYK 80 PKT.

 Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ DEWELOPER GIER KOMPUTEROWYCH

CYFROWY SYMBOL ZAWODU: 351203

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

ROZSZERZENIA: język angielski

JĘZYKI OBCE: język angielski,  do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. 

Podczas rekrutacji  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:       

język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

OPIS ZAWODU: Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektowaniem  i administrowaniem lokalnymi sieciami komputerowymi. Technik informatyk ma szerokie możliwości zatrudnienia. Może pracować wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane komputery oraz urządzenia peryferyjne, a także sieci komputerowe. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: informatyka, automatyka, robotyka. Realizowana innowacja pozwala nabyć praktyczne umiejętności programowania i tworzenia gier. Szkoła współpracuje z Akademią CISCO, która w ramach specjalistycznych kursów informatycznych pozwala na zdobycie certyfikatów CISCO Networking Academy. Dodatkowo oferujemy realizację praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+ oraz POWER w Grecji i Włoszech