O szkole

Zespół Szkół nr 40

Składa się z XX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Mechanicznego nr 5