Kontakt

Zespół Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego
w
Warszawie

ul. Objazdowa 3
03-771 Warszawa
tel. 22 619 45 40
szkola@zs40.pl
uczniowie@zs40.pl