ZARZĄDZENIE Nr 17/2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 40 w WARSZAWIE z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Dzień dobry,

W załączniku Zarządzenie Dyrektora ZS40 w sprawie procedur ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19

ZARZĄDZENIE