Odbiór świadectw maturalnych

11 sierpnia 2020 od godz. 13.30 do 16.00 zapraszamy absolwentów XX LO i Technikum Mechanicznego nr 5  po odbiór świadectw dojrzałości w siedzibie szkoły przy ul Objazdowej 3   w sekretariacie uczniowskim. Od 12 sierpnia 2020 można odbierać świadectwa  od godziny 9.00 do 16.00 w sekretariacie uczniowskim.

Absolwenci zobowiązani są  do:

– zachowania bezpiecznej odległości społecznej

– dezynfekcji rąk

– założenia maseczki zakrywającej nos i usta

– podpisania odbioru świadectwa własnym długopisem.