Elektroniczne składanie wniosków do Technikum

Wnioski o przyjęcie do Technikum Mechanicznego nr 5 im. Stefana Starzyńskiego prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zs40.pl z dopiskiem 5Technikum.