Harmonogram Dni Otwartych

04.11.2019 godz. 17:30

09.12.2019 godz. 17:30 – Informacje o ocenach przewidywanych dla klas maturalnych

13.01.2020 godz. 17:30 – Informacje o ocenach przewidywanych dla klas promocyjnych

16.03.2020 godz. 17:30

06.04.2020 godz. 17:30 – Informacje o ocenach przewidywanych(końcoworocznych) dla klas maturalnych

08.06.2020 godz. 17:30 – Informacje o ocenach przewidywanych(końcoworocznych) dla klas promocynych