80-lecie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w ZS 40 im. Stefana Starzyńśkiego

W piątek 11 października br. odbyła się uroczystość 80-lecia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, która zgromadziła wielu znakomitych gości oraz uczniów, nauczycieli w rodziców. Pani dyrektor Beata Doroś-Woźniak powiedziała min.”Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego nigdy nie było jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby młodzieży. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe. ” Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą szkołę.