Galeria
Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się 24 listopada 2014 r. w gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. prof. dr Stanisław Dawidziuk Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, dr Joanna Michalak-Dawidziuk Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom organizatorzy spotkania – Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Uroczystość uświetnił występ Chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie „Tutti Cantamus”.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzyma ogółem 237 uczniów: w Ciechanowie – 43, Radomiu – 71, Płocku – 41, Ostrołęce – 44, Siedlcach – 38.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

W naszej szkole za najlepsze wyniki w nauce stypendium otrzymała Agata Tomala uczennica XX Liceum Ogólnokształcącego oraz Michał Rutkowski uczeń Technikum Mechanicznego Nr 5.

[gallery ids="1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628"]