U nas w szkole już świąteczna atmosfera:
Samorząd Szkolny proponuje aby każda klasa sfotografowała swoją salę w wystroju świątecznym, a my zamieścimy zdjęcia na fb. Zdjęcia prosimy przekazywać pani Karolinie Ścibior.
Oto pierwsze oznaki świąt w klasie 1To

h

h1