Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,
albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.
J. Lelewel

W tym roku 23 października w naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizowane od 1999 roku przez: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP – IASL. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. Przez cały miesiąc trwała akcja „Uwolnij książkę”. Przed biblioteką, na wyznaczonym stoliku uczniowie mogli pozostawiać przeczytane już książki lub wymieniać je na inne, przyniesione przez kolejnych czytelników. Wszystkie drogi w szkole prowadziły w tym dniu do biblioteki. Kolorowe stópki na podłodze wykonane przez uczniów klasy 2te wskazywały drogę czytelnikom. Każdy czytelnik, który wypożyczył książkę (lub czasopismo) w tym dniu otrzymał niespodziankę – kolorową zakładkę do książki. Była to okazja, aby zainteresować uczniów, nauczycieli działaniami biblioteki, aby podzielić się swymi pomysłami, a także problemami. Na pewno wszyscy zgodzą się, że przecież biblioteka to jedno z najciekawszych i najważniejszych miejsc w szkole.

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH (5)MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH (4)

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH (3)MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH (1)

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH (2)MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH (6)