Dnia 28.01.2014 w Zespole Szkół Nr 40 odbył się bardzo interesujący wykład na temat laserów w ekologo prowadzony przez prof. dr hab. Tadeusza Stacewicza z wydziału fizyki Uniwiersytetu Warszawskiego.
Wykładu wysłuchały dwie klasy: 1Ti i 3Te. Wykład został zorganizowany przez nauczyciela fizyki Władysława Szajkowskiego.

Fizyka laserowa Fizyka laserowa