Galeria
Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

W przeddzień Dnia Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły klas pierwszych Technikum Mechanicznego nr 5 im. Stefana Starzyńskiego i XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Ślubowanie zostało odebrane przez Dyrektora Szkoły w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz Zarządu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, pana Wojciecha Zabłockiego, pana Zbigniewa Cierpisza i pana Marcina Iskrę. Swoją obecnością uroczystość uświetniły także Radne Dzielnicy Praga Północ m. st.Warszawy pani Hanna Jarzębska i pani Małgorzata Markowska.
Podczas uroczystości burmistrz Wojciech Zabłocki złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły, aby ich praca przynosiła im satysfakcję. Zastępca burmistrza pan Zbigniew Cierpisz podkreślił, że praca nauczycieli wpływa na kształtowanie postaw obywatelskich uczniów.
Wśród zaproszonych gości był także pan Witold Kucharek, koordynator Programu “Zagrzewamy do nauki” firmy PGNiG Termika. W czasie swojego wystąpienia odczytał list pana Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu PGNiG Termika oraz pani Magdaleny Wyrzykowskiej – Glezner Dyrektora Personalnego PGNiG Termika. Podziękował także naszym uczniom za pomoc w czasie dni otwartych Elektrociepłowni Żerań i nagrodził ich drobnymi upominkami.
Całą uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów i nauczycieli.