W dniu 20 lutego w Centrum Olimpijskim odbyła się uroczysta gala kończąca Konkurs Patria Nostra.Nasi laureaci to Zuzanna Maliszkiewicz,Michał Rudnik i Jarosław Szcześniak,Opiekun Grażyna Pawlik.