W dni 7 października 2014 uczniowie z klasy 2Ti i 2Te ZS40 brało udział w szkoleniu pt. „ABC Pomocy Chorym” zorganizowanym przez Ośrodek Hospicjum Domowe. Uczniowie zapoznali się z formami pomocy ciężko chorym w zakresie pomocy psychologicznej , duchowej oraz zostali przeszkoleni w zakresie elementarnej pomocy chorym. Po zakończeni szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

ABC Pomocy Chorym1ABC Pomocy Chorym2

 ABC Pomocy Chorym4ABC Pomocy Chorym3