Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Miesięczne Archiwa: Maj 2019

Próby sprawnościowe

Punktacja prób sprawnościowych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Tabele z normami prób sprawnościowych

Tabele z normami do prób sprawnościowych

Opis prób sprawnościowych

Wyniki testów sprawnościowych

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

         Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,… Czytaj więcej