Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

– programowaniem

– posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań

– projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym

– administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji

– dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań

– obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

Absolwent technikum informatycznego posiada następujące umiejętności:

– sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi

– umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego

– umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowani

– umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)

– umiejętność pracy w sieciach komputerowych

– umiejętność projektowania baz danych ich oprogramowania

– znajomość podstaw programowania.

 Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

 Przedmioty ogólne:

 język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie

 Przedmioty zawodowe:

– systemy operacyjne i sieci komputerowe

– oprogramowanie biurowe

– programowanie strukturalne i obiektowe

– urządzenia techniki komputerowej

– multimedia i grafika komputerowa

– specjalizacja

– zajęcia praktyczne

– język obcy zawodowy