Absolwent technikum elektrycznego będzie umiał:

– zaprojektować proste układy elektryczne- wykonać instalacje elektryczne

– zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne

– dokonywać napraw urządzeń zasilanych prądem

– odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych, turbin i generatorów

– wykonać połączenia elementów mechanicznych, elektrycznych oraz układów sterujących

– obsłużyć aparaturę pomiarową- oceniać i klasyfikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze

– zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

– posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem nie zbędnym do wykonywania pracy

– wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy (PBUE) i eksploatacji (PEUE)- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP,przeciwpożarowymi i eksploatacji- prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną- udzielać pierwszej pomocy w razie wystąpienie wypadku przy pracy

– posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznym.