Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego

Rok szkolny 2014/2015

Technik informatyk

KLASA 1TI
LP. Przedmiot Nauczyciel Podręcznik Wydawnictwo
1. język polski Beata Doroś Woźniak Świat do przeczytania STENTOR
2. język angieski Kinga Awgul New Matura Exprer
Pre-Itermediale
Nowa Era
3. kultura Beata Doroś Woźniak Spotkania z kulturą Nowa Era
4. historia Grażyna Pawlik Historia odkrywamy na nowo Operon
5. wos Grażyna Pawlik Wiedza o Społeczeństwie
Z. Smulek, Jan Malenda
Operon
6. przedsiębiorczość Maria Kacprzak Krok w przedsiębiorczość
7. geografia Beata Walasek Czas na Geografię WnPWN
8. biologia Iwona Drozdowska  „Biologia na czasie” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  Nowa Era
9. chemia Elżbieta Dąbrowska  „To jest chemia”- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  Nowa Era
10. fizyka Władysław Szajkowski Świat Fizyki ZAMKOR
11. matematyka Aleksandra Sodowiec Matematyka 1
Zakres podstawowy i roz.
Nowa Era
12. informatyka Beata Walasek Informatyka po prostu WSIP
13. religia Karina Ścibior Podręcznik nie owiązuje
14. edb Zbigniew Brzezicki
15. język niemiecki Jolanta Sosnowska Welttour 1  Nowa Era
16. język rosyjski Iwona Sowińska Nowyje Wstrieczi 1 WSiP
17. Systemy Operacyjne Dariusz Mastalerz Kalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
Helion
18. Urządzenia Techniki Komputerowej Dariusz Mastalerz Kalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
Helion

Technik elektryk energetyk

KLASA 1TE
lp Przedmiot Nauczyciel Tytuł podręcznika Wydawnictwo
1 język polski Beata Doroś-Woźniak Świat do przeczytania STENTOR
2 język angielski Izabela Sikora New Matura Explorer Pre-Intermedick Nowa Era
3 kultura Beata Doroś-Woźniak Spotkanie z kulturą Nowa Era
4 historia Grażyna Pawlik Historia. Odkrywamy na nowo OPERON
5 wos Grażyna Pawlik Wiedza o społeczeństwie OPERON
6 przedsiębiorczość Maria Kacprzak Krok w przedsiębiorczość
7 geografia Beata Walasek Czas na geografie Wsz. PWN
8 biologia Iwona Drozdowska  „Biologia na czasie” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  Nowa Era
9 chemia Elżbieta Dąbrowska  „To jest chemia”- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  Nowa Era
10 fizyka Władysław Szajkowski Świat fizyki ZAMKOR
11 matematyka Aleksandra Sadowiec Matematyka 1 zakres pods. I rozsz. Nowa Era
12 informatyka Beata Walasek Informatyka po prostu – dla chętnych WSiP
13 religia Karolina Ścibior podręcznik nie obowiązuje
14 edukacja dla bezpieczeństwa Zbigniew Brzezicki
15 język niemiecki Jolanta Sosnowska Welttour 1 Nowa Era
16 język rosyjski Iwona Sowińska Nowyje Wstrieczi 1 WSiP
17 elektrotechnika i energetyka Tadeusz Wiktorowicz
18 technologie i konstrukcje mechaniczne Władysław Szajkowski Technologia maszyn WSiP
19 techniki wytwarzania i kontr. mech. Władysław Szajkowski Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo WKŁ

 Adres księgarni OMNIBUS www.mojepodreczniki.pl/