Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Patron szkoły – Bolesław Chrobry – najstarszy syn Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy, król Polski od 1025r. W 973r. znalazł się na dworze niemieckim jako zakładnik i gwarant pokoju pomiędzy Mieszkiem I, a cesarzem niemieckim. Kilkakrotnie wstępował w związki małżeńskie, w 984r. poślubił córkę margrabiego Miśni, odesłał ją jednak niebawem i w 986r poślubił Węgierkę (nieznaną z imienia), matkę Bezpryma, którą także rychło porzucił i 987r. pojął za żonę Emnildę, córkę księcia Dobromira, matkę Mieszka II. Poprzez te związki małżeńskie starał się o zdobycie wpływów wśród sąsiadów Polski.

W 992r. po śmierci ojca, Bolesław przejął władzę, a jego pierwsze działania zdążały w kierunku wyeliminowania swych oponentów. Wypędził z kraju macochę Odę i trzech swych przyrodnich braci. Przywrócił jedność państwa i centralne, samodzielne kierowanie nim. W 997r. zorganizował wyprawę misyjną czeskiego biskupa Wojciecha na ziemie Prusów. Śmierć męczeńską biskupa Wojciecha z rąk Prus i kanonizowanie go w 999r. wykorzystał do podniesienia znaczenia państwa polskiego.

 

W 999r. uzyskał zgodę papieża Sylwestra II na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. W 1000r. podejmował w Gnieźnie cesarza niemieckiego Ottona III. Na zjeździe gnieźnieńskim uzyskał potwierdzenie niezależności Polski, zgodę cesarza na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz symboliczną koronację.

0d 1000 roku Bolesław skutecznie reorganizował Kościół poprzez wiązanie z metropolitą gnieźnieńską piastowskich nabytków z lat poprzednich, utrzymując przyjazne stosunki z cesarzem niemieckim. Sprowadził z Włoch pierwszych zakonników, tzw. Pięciu Braci Polskich. Po śmierci Ottona III (1002r.) władzę w Niemczech przejął Henryk II, niechętny Polsce. Bolesław Chrobry rozszerzył władzę na Czechy i Morawy oraz zajął Łużyce, Milsko i Misnię. Aneksje te stały się przyczyną prowadzonych z przerwami od 1002r. do 1018r. wojen z Henrykiem II, które zakończono pokojem w Budziszynie.

 

W traktacie pokojowym cesarz niemiecki uznał suwerenność Polski wraz z Milskiem i Łużycami. Przypieczętowaniem pokoju było małżeństwo Bolesława z Odą, córką margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda.

 

W tym samym roku, w związku ze sporami dynastycznymi między synami księcia kijowskiego Włodzimierza, Bolesław Chrobry podjął zbrojną wyprawę na Kijów, w wyniku której przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie.

Wykorzystując pomyślną dla swych planów koronacyjnych sytuację po śmierci cesarza Henryka II, Bolesław Chrobry koronował się w 1025r. w Gnieźnie na króla Polski, umacniając tym samym międzynarodowy autorytet Polski. Swym następcą uczynił młodszego syna, Mieszka II. Został pochowany w Gnieźnie.

Potomni nadali twórcy potęgi wczesnofeudalnego państwa polskiego przydomek Chrobry.