1.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

04 września 2017 r.

 

2.

 

 Zimowa przerwa świąteczna

 

23  – 31 grudnia 2017 r.

 

3.

 

 Ferie zimowe woj. mazowieckie

15 – 26 stycznia  2018 r.

 

4.

 

 Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 03 kwietnia 2017 r.

 

5.

 

 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: IV klasy Technikum Mechanicznego nr 5

 

27 kwietnia 2018 r.

 

 

6.

 

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

  • część ustna
  • część pisemna

 

od 04 do 25 maja 2018 r.

7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r.

Matura 04 maja 2018 r. 07 maja 2018 r. 08 maja 2018 r.

01 czerwca 2018 r.

Egzamin z kwalifikacji czerwiec 2018 r.

 

 

8

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r.