Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Zespół Szkół nr 40 przystąpił do projektu IT Szkoła autoryzowanego przez Polską Wszechnicę Informatyczną oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Program IT Szkoła to największy polski program akademicki typu „outreach” skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Program studiów został stworzony również z myślą o innych niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestnikach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w systemie pozaszkolnym, w trybie samokształcenia. W programie mogą uczestniczyć wszystkie osoby pragnące podwyższyć swoje kompetencje w zakresie teorii informatyki i zastosowań technologii informatycznych w otwartym systemie kształcenia ustawicznego.

Pomiar aktywności w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej stacjonarnej, wszechnicy informatycznej online, konkursach IT, akademickich kołach naukowych pozwoli uzyskać dodatkowe punkty dla szkoły.

Ranking jest sporządzany w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim dla wszystkich szkół zarejestrowanych w programie:

Chcesz podwyższyć miejsce naszej szkoły w rankingu IT Szkoła zarejestruj się na stronie i dołącz do projektu!!!

http://it-szkola.edu.pl/rejestracja

Informacja o możliwości uzyskania indywidualnego autoryzowanego certyfikatu udziału w Programie IT Szkoła http://it-szkola.edu.pl/certyfikat

Imienny certyfikat potwierdzający realizację kursów w ogólnopolskim programie IT Szkoła, autoryzowany przez Polską Wszechnicę Informatyczną oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest oficjalnym dokumentem zaświadczającym o wykonanej pracy oraz zaangażowaniu w uzyskanie dodatkowych, zdobywanych poza obowiązkowym programem szkolnym, kompetencji w zakresie technologii informatycznych, jako studenta Programu IT Szkoła. Przy poszukiwaniu pracy, w razie potrzeby, certyfikat może stanowić dodatkowy atut, świadczący o zainteresowaniu posiadacza certyfikatu różnymi aspektami zastosowań technologii informatycznych oraz umiejętności ich wykorzystania dla celów samokształcenia.

Więcej nformacji na stronie: http://it-szkola.edu.pl/aktualnosci