8.16.04.2018 r.17.30Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania, frekwencji oraz problemach wychowawczych w klasach I-III TM5 i XX LO Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku w klasach 4 Ti i 4 Te. Wystawienie ocen w klasach czwartych TM5 do 23.04.2018 r. Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

L.p. data godzina tematyka
1. 11.09.2017 r. 17.30 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I zapoznanie z postanowieniami Statutu Szkoły i innymi dokumentami. Klasy II, III, IV , omówienie pracy szkoły w r. szk. 2017/2018. Omówienie regulaminów egzaminu maturalnego i zawodowego.
2. 09.10.2017 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach  nauczania oraz problemach wychowawczych.
3. 13.11.2017 r. 17.30-19:00 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania, problemach wychowawczych Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
4. 11.12.2017 r. 17.30-19:00 Dzień otwarty. Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr w klasach czwartych. 22.12.2017 r – wystawienie ocen semestralnych w klasach czwartych TM 5.
5. 08.01.2017 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr w klasach promocyjnych. Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
6. 05.02.2018 r.. 17.30 Dzień otwarty. Informacje o wynikach nauczania na I semestr w klasach promocyjnych TM 5 i XX LO

Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

7. 12.03.2018 r. 17.30-19:00 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania, frekwencji oraz problemach wychowawczych.
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00 
8. 16.04.2018 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania, frekwencji oraz problemach wychowawczych w klasach I-III TM5 i XX LO

Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku w klasach 4 Ti i 4 Te.

Wystawienie ocen w klasach czwartych TM5 do 23.04.2018 r. Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

9. 11.06.2018 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego, przypomnienie o rozliczeniu rocznym ze szkołą.

Wystawienie ocen w klasach promocyjnych TM5 i XX LO do 18.06.2018 r. Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00