Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

L.p. data godzina tematyka
1. 14.09.2015 r. 17.30 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I
zapoznanie z postanowieniami Statutu Szkoły i innymi
dokumentami. Klasy II, III, IV , omówienie pracy szkoły
w r. szk. 2015/2016.
Omówienie regulaminów egzaminu maturalnego
i zawodowego.
2. 12.10.2015 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach  nauczania oraz problemach wychowawczych.
3. 09.11.2015 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania,
problemach wychowawczych oraz przewidywanych
ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr,
w klasach czwartych.
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
4. 14.12.2015 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje o przewidywanych ocenach
z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na I semestr w klasach promocyjnych,
bieżące sprawy wychowawcze.
Wyniki nauczania i frekwencja  za I semestr w r. szk. 2015/2016 w klasach 4 Ti, 4 Te.
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
5. 18.01.2016 r. 17.30 Wywiadówka semestralna. Wyniki nauczania
i frekwencja  za I semestr w r. szk. 2015/2016 w klasach promocyjnych.
Dzień otwarty w klasach maturalnych.
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
6. 14.03.2016 r. 17.30 Dzień otwarty.
Informacje bieżące o wynikach nauczania, frekwencji
oraz problemach wychowawczych.
Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć
edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku w klasach
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
7. 11.04.2016 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania,
frekwencji oraz problemach wychowawczych w klasach
I i II. Informacje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku w klasach 3 Ti i 3 Te.
Wyniki nauczania i frekwencja   w r. szk. 2015/2016 w klasach 4 Ti, 4 Te.
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00
8. 23.05.2016 r. 17.30 Dzień otwarty. Informacje o przewidywanych ocenach
z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego,
przypomnienie o rozliczeniu rocznym ze szkołą.
Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00