Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego       
                                 w Warszawie

L.p. data godzina tematyka
1. 10.09.2018 r. 18.00 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I                                              zapoznanie z  postanowieniami Statutu Szkoły i innymi dokumentami.   Klasy II, III, IV , omówienie pracy szkoły              w r. szk. 2018/2019.  

Omówienie regulaminów egzaminu maturalnego                            i zawodowego.

2. 15.10.2018 r.

 

17.30 – 19.00 Dzień otwarty.                                     

Informacje bieżące o wynikach  nauczania oraz problemach wychowawczych.

3. 05.11.2018 r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania, problemach wychowawczych

Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

4. 03.12.2018 r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty.                                                                            Informacje o  przewidywanych ocenach  z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi  na I semestr w klasach maturalnych.

14.12.2018 r – wystawienie ocen semestralnych w klasach czwartych TM nr 5 i  klasie trzeciej XX L.O.

5. 07.01.2019 r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty.                                                                               Informacje o  przewidywanych ocenach  z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi  na I semestr w klasach promocyjnych.

21.01.2019 r – wystawienie ocen semestralnych w klasach promocyjnych

 Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

6. 04.03.2019r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty.  Informacje bieżące o wynikach nauczania oraz problemach wychowawczych

 Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

7. 08.04.2019 r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty.    Informacje bieżące o wynikach nauczania, frekwencji oraz problemach wychowawczych w klasach  I-III TM5  i I-II  XX LO                                                                                           

 

 

Informacje  o  przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych, szczególnie o zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi  na koniec roku w klasach maturalnych 4ti 4to i 3a  

Wystawienie ocen w klasach czwartych TM5 i klasie trzecie XX L.O  do 17.04.2019 r.

Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

8. 13.05.2019 r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty. Informacje bieżące o wynikach nauczania, frekwencji oraz problemach wychowawczych

 

Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00

9. 03.06.2019 r. 17.30 – 19.00 Dzień otwarty. Informacje o  przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych, szczególnie

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach promocyjnych , przypomnienie

o rozliczeniu rocznym ze szkołą.  

Wystawienie ocen końcoworocznych  w klasach promocyjnych  TM5 i XX LO  do 14.06.2019 r.                  

Dyżur nauczycieli od 17.30 – 19.00