Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

 1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.
 2. Siedziba szkoły mieści się przy ulicy  Objazdowa 3, 03-771 Warszawa
 3. W skład Zespołu Szkół Nr 40 wchodzą:
  • Technikum Mechaniczne Nr 5 im. Stefana Starzyńskiego o czteroletnim cyklu nauczania w zawodach:
   • technik informatyk 311[01], od roku szkolnego 2012/2013 symbol cyfrowy zawodu 351203
   • technik energetyk 311[52], od roku szkolnego 2012/2013 symbol cyfrowy zawodu 311513
   • technik elektryk 311[08], od roku szkolnego 2012/2013 symbol cyfrowy zawodu 311303
  •   XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
 4. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Warszawa Praga Północ.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Artykuł dodał w dniu 1.09.2013 r. Dariusz Mastalerz, zatwierdziła Beata Doroś-Woźniak