Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

Sekretariat

 poniedziałek – czwartek:8.00-16.00

 Dyrektor Szkoły:

 Poniedziałek, wtorki po uprzednim umówieniu się w sekretariacie

 Psycholog szkolny mgr Katarzyna Kowalczyk:

 poniedziałek: 11.30 – 15.30

 wtorek: 9.00-13.00

 środa: 9.30 – 14.00

 czwartek: 9.00-13.00

 piątek: 9.30-13.00

 Godziny pracy biblioteki i czytelni:

 poniedziałek: 8.00 -10.40

wtorek: 8.00 – 13.00

środa: 8.00 -10.35

czwartek: 11.40 -13.30

piątek: 10.30 -13.40

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw uczniowskich.

1. Miejscem przyjmowania spraw uczniowskich jest sekretariat Zespołu Szkół Nr 40, w dniach: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godzinach 8.00 do 16.00

2. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Na każdej wpływającej (na nośniku papierowym) korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania.

3. Sprawy bieżące, na które nie jest wymagana odpowiedź pisemna mogą być przekazane w formie faxu,
e-maila lub telefonicznie.

4.Uczeń pełnoletni składa dokumenty we własnym imieniu. W imieniu ucznia niepełnoletniego podanie podpisuje rodzic lub prawny opiekun.

5. Sekretarz szkoły segreguje wpływającą korespondencję, przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który przydziela prowadzenie spraw właściwym osobom:

– wicedyrektorowi,
– wychowawcom klas,
– pedagogowi szkolnemu,
– właściwym nauczycielom,
– pracownikom administracji i obsługi szkoły.

7. Ostateczne decyzje w sprawach uczniowskich podejmuje Dyrektor Szkoły.

8. Odpowiedzi na złożone podania udzielane są w formie pisemnej lub ustnej, w ustawowym lub ustalonym terminie.