W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 Przewodnicząca:

Łukasz Górski klasa 2te

 Zastępca:

Dawid Augustyniak klasa 3ti

 Sekretarz:

Darek Gołębiowski kla 1ti