Dyrektor Szkoły:

mgr Beata Doroś – Woźniak

Koordynator ds. współpracy z firmami współpracującymi:

 mgr Izabela Sikora