Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

zs40 -biblioteka

Biblioteka szkolna Zespołu Szkol Nr 40 im. Stefana Starzyńskiego obejmuje dwie sale: wypożyczalnię i czytelnię.

Biblioteka jest  w części skomputeryzowana, posiada program biblioteczny MOL, dostęp do Internetu, sprzęt audio-wideo. Pełni funkcję centrum multimedialnego oraz naukowo-dydaktycznego szkoły.

 Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu.

Biblioteka, oprócz tradycyjnej pracy bibliotecznej, prowadzi szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Organizuje uroczystości szkolne, imprezy biblioteczne i czytelnicze, wystawy o różnorodnej tematyce, konkursy, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych, wycieczki oraz zajmuje się promocją szkoły. Bibliotekarz współpracuje z instytucjami wspierającymi szkolnictwo i oświatę np. Biblioteka Narodowa.

zs40 -biblioteka

zs40 -biblioteka2

zs40 -biblioteka3

Nasza biblioteka jest nie tylko miejscem gdzie można wypożyczyć książki. To także szkolne centrum multimedialne. Do dyspozycji uczniów mamy 10 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu. W bibliotece można wydrukować potrzebne materiały do lekcji lub kserować czy skopiować  i przenieść na dowolny nośnik informacji. Jest także do dyspozycji uczniów i nauczycieli telewizor z dostępem do DVD i komputera. Dzięki niemu można prowadzić lekcje z wykorzystaniem programu Power Point, oglądać filmy lub inne materiały potrzebne na lekcję.

zs40 -biblioteka4zs40 -biblioteka5zs40 -biblioteka5